Pałac Inwalidów, ale tym razem od strony południowej.