Miejsce dyżurów:

Sienkiewicza 9, budynek B, pokój 3 (I Piętro)

Termin dyżurów:

Wtorki, godz. 12.00-13.00 (począwszy od 9 listopada 2010)

Najpewniejsza jednak forma kontaktu, to umówienie się mailem:

adam@gogacz.eu