Pałac Inwalidów widziany przez pryzmat mostu Aleksandra III. Złotawo, prawda?